Aktuality a zajímavosti

Přehled informací, zpráv, zajímavostí a postřehu z dění kolem nás
Postřehy ke krizím


Virová krize potvrdila, že každé selhání se lidem vrátí zpět jako bumerang a poté zaplatí mnohem vyšší cenu, jako třeba za roušky a respirátory, které měly být v rezervách. Takhle to vypadá, když odpovědní lidé jenom planě řeční namísto smysluplného konání. A podobné to je s odpady.

Porovnání nákladů


Z dostupných údajů o energetických zařízeních v ČR jsme zjistili jejich investiční náklady a celkovou produkci elektřiny po dobu plánované životnosti. Toto jednoduché porovnání nám poskytlo zajímavé zjištění úrovně investičních nákladů na výrobu 1 kWh elektřiny.

Podnikové dluhopisy


Vzhledem k dobré zkušenosti s podnikovými dluhopisy emise AGCT-2017, jsme se nyní rozhodli vydat novou řadu emise dluhopisů AGCT-20, která umožní investorům využít perspektivní výnosový potenciál nově patentované technologie ETCR pro surovinové a energetické využití organických materiálů, zejména odpadů.

Nová technologie


Disponujeme novým řešením materiálového a energetického využití organických materiálů, zejména odpadů. Získávání surovin z odpadů a jiných obnovitelných zdrojů pomocí moderní vícefázové technologie ETCR může být důležitým článkem autonomních ostrovních systémů ve světě.

Responzivní webové stránky


Pro větší pohodlí návštěvníků jsem spustili nový web s responzivním designem. Nyní lze naše stránky prohlížet pohodlně i na mobilu či tabletu.

Změna č.p. v sídle firmy


Naše předchozí č.p. přidělené v 90. letech bylo z důvodu administrativní chyby přiděleno později jinému objektu, proto jsme nyní obdrželi nové č.p. 251.