Služby a podpora

Přehled základních a doplňkových činností, které připravujeme a poskytujeme.

Nabídneme Vám služby v oblasti termického rozkladu, laboratorních rozborů a zkoušek, výroby energií, podpory automatizace činností a procesů, účetnictví, atd.


Termický rozklad

 • Experimentální termický rozklad vzorků vstupních materiálů
 • Testovací rozbory, analýzy a zkoušky materiálů a jejich rozkladem získaných surovin
 • Poradenství v oblasti přeměny organických materiálů na suroviny
 • Vyhodnocení výstupních produktů a analýzy možnosti využití vzniklých surovin
 • Prezentace vyvinuté technologie a předváděcího zařízení pro termický rozklad
 • Studie proveditelnosti k podnikatelským záměrům v oblasti termického rozkladu
 • Projekční práce pro potenciální zájemce o zařízení pro termický rozklad
 • Zaškolení obsluhy komplexního technologického zařízení
 • Servis technologického zařízení včetně souvisejících a navazujících systémů


Agrobioservis

 • Laboratorní služby
 • Analýza účinnosti fermentačního procesu
 • Zkoušky substrátu a digestátu

Účetnictví a administrativa

 • Kompletní účetnictví
 • Účetní uzávěrky
 • Komunikace s úřady a institucemi
 • Personální a mzdové agendy

Podpora automatizace

 • digitalizace podniku (Průmysl 4.0)
 • automatizace procesů a činností

IS ABRA Gen


Pro vedení firmních agend používáme modulární podnikový informační systém Abra Gen od společnosti Abra Software a.s. Jedná se o komplexní řešení pro efektivní správu a řízení firem, pro automatizaci a optimalizaci podnikových procesů, přizpůsobitelné potřebám každé progresivní firmy.

Obsahuje desítky modulů, m. j. také např. integrované CRM, BI, výrobní moduly s PLM terminály, skladové moduly začleňující PIM a MDM procesy a technologie, atd. V případě specifických individuálních potřeb uživatelů lze tento IS rozšířit v podstatě o jakékoliv požadované řešení.

Integrované API rozhraní umožňuje snadný přenos dat a propojení s jinými systémy a aplikacemi, což otevírá rozsáhlé možnosti řešení z oblasti Průmyslu 4.0, jehož je ABRA v České republice leaderem.