Vyvíjíme nové postupy surovinového využití organických materiálů

Připravujeme výrobu zařízení Freadom s technologií ETCR pro transformaci organických látek na suroviny.

Zařízení F R E A D O M


Přemění organické materiály, například plastové a jiné odpady, na efektivně využitelné suroviny.


Umožní ihned účinně zužitkovat odpady ve sběrných dvorech a bez emisí nebo zápachu.Technologie E T C R


Nový, moderní způsob rozkladu organických materiálů působením tepla a dalších faktorů.


Efektivní a praktické řešení pro využívání obnovitelných zdrojů energetických surovin.