Informace o nabídce dluhopisů AGCT-2017/01

Emitent: AGROKONTRAKT s.r.o., se sídlem Šmolovy 251, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 49812572, zapsaná dne 7. 9.1993 v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4913.

 

Název dluhopisu: AGCT-2017/01
Podoba a forma: listinný cenný papír na jméno
Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč (jeden dluhopis)
Výnos dluhopisu: 6M Pribor + pevná přirážka 5,1% p.a.
Datum emise: 1.2.2017
Vybraná částka: do 10 % hodnoty emise *1)
Splatnost úroků: ročně vždy ke 31.lednu
Splatnost dluhopisu: 5 let, 31.1.2022
Emisní lhůta: 24 měsíců, tj. do 31.1.2019
Převoditelnost: není Emitentem omezena
1. úroková sazba: 5,46 % p.a. (k 31.1.2018) vyplaceno
2. úroková sazba: 5,62 % p.a. (k 31.1.2019) vyplaceno
3. úroková sazba: 6,56 % p.a. (k 31.1.2020) vyplaceno
4. úroková sazba: 7,27 % p.a. (k 31.1.2021) vyplaceno
5. úroková sazba: 5,83 % p.a. (splatnost 31.1.2022)

*1) V průběhu upisování emise se Emitent rozhodl vybrat jen dílčí část finančních prostředků, potřebnou na výzkum a vývoj zařízení a poté upisování zastavit.

 

Prostřednictvím miniburzy dluhopisů AGCT je možné nabídnout své cenné papíry dalším zájemcům, pokud se Vlastník Dluhopisů AGCT rozhodne je prodat před datem splatnosti. Emitent tak vychází vstříc Vlastníkům, kteří budou potřebovat uvolnit své finanční prostředky uložené v dluhopisech AGCT před datem splatnosti. Více informací bude uvedeno v části Miniburza dluhopisů