Účetní a administrativní služby

Pomáháme s automatizací činností zvýšit produktivitu a přidanou hodnotu.

Vedením firemního účetnictví, daňovou problematikou a dalšími
nástrahami v podnikání se zabýváme dlouhodobě.
Pro vedení účetnictví používáme špičkový informační systém ABRA Gen.

 

V oblasti administrativní a účetní evidence poskytujeme např.:

 • Evidenci došlé a odeslané pošty

 • Evidenci provozu datové schránky

 • Pořizování zdrojových dokladů

 • Vedení předepsaných účetních knih

 • Kompletní zpracování účetnictví

 • Vedení knihy jízd

 • Evidence majetku včetně výpočtu odpisů

 • Vedení střediskového i zakázkového účetnictví

 • Účetní uzávěrky dle potřeby (měsíční, kvartální)

 

V oblasti komunikace s úřady a institucemi zajistíme např.:

 • Přiznání k DPH

 • Kontrolní hlášení DPH

 • Souhrnné hlášení ESL

 • Přiznání k dani z příjmů

 • Přiznání k silniční dani

 • Přiznání k dani z nemovitostí

 • Výkazy pro Intrastat

 • Celní odbavení import/export

 

V rámci personální a mzdové agendy provedeme např.:

 • Zajištění dokumentů pro vznik/ukončení PP

 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců

 • Pravidelné zpracování mezd

 • Vyúčtování daní z příjmů

 • Roční zúčtování daně z příjmů

 • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)

 • Měsíční hlášení pro OSSZ a ZP

 • Zákonné pojištění odpovědnosti

 • Zastupování při kontrolách na ČSSZ a ZP

 

Věnujte se podnikání, starosti s administrativou vyřídíme za Vás.