Princip termického rozkladu, neboli pyrolýzy

Termický rozklad (pyrolýza) je proces, při které se přeměňuje rozložitelná hmota působením tepla, bez přístupu kyslíku, na suroviny (olej, plyn a uhlík). Každá ze získaných surovin má své možnosti dalšího využití. Při této přeměně neunikají do ovzduší žádné jedovaté látky, nebo zplodiny.

Tato technologie je známá již dlouhou dobu, v současné době se však začíná více využívat. Efektivita použití pyrolýzy se nyní také projevuje v souvislosti s otázkami likvidace odpadů a to nejen komunálních.

Legislativa zavádí zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024. Také se nyní diskutuje o výrazném, až čtyřnásobném zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládky. To samozřejmě v konečném důsledku zaplatí občané.

 

Lidé budou produkovat odpady stále i v budoucnu. Řešením je nevyhazovat odpad a neplatit za jeho odvoz a likvidaci, ale profitovat na jeho přeměně na suroviny pomocí termického rozkladu (pyrolýzy).

Zařízení pro termický rozklad (pyrolýza) může v budoucnu sloužit jako zdroj surovin pro produkci energie (tepelné a elektrické). Ve spojení např. s kogenerační jednotkou se dá využít třeba na vytápění, ohřev vody i výrobu elektřiny pro rodinné, nebo bytové domy; pro kanceláře, výrobní, skladovací a obchodní prostory firem; nebo pro sídla úřadů, či jiných institucí; pro školy, nemocnice, atd.

Kromě rozložitelného odpadu může být jako „palivo“ použita celá řada dalších látek, např. rostlinného původu (dřevní štěpky, pelety, tráva, listí, atd.), nebo ostatních běžně používaných materiálů (např. plasty, guma, textil, atd.). Zařízení na termický rozklad může mít různou velikost a kapacitu. Proto jej budou moci využívat nejen obce, firma, nebo instituce, ale i bytové a rodinné domy.

Dnes každý považuje domácí automatickou pračku za standart. Ještě před několika desítkami let byla v domácnostech jen výjimečně a běžně se využívaly služby velkoprádelen. Podobně za nějaký čas bude moci mít každá firma, nemocnice, škola, vesnice, nebo bytový dům své zařízení pro přeměnu odpadů na suroviny. Významně se tak ušetří náklady na svoz a likvidaci odpadů a naopak přibudou příjmy za vzniklé suroviny, které mohou být využity na pohon motorů, vytápění, atd.