Produkty a služby pro zemědělství pomáhají k úspěchu.

Divize Agrobioservis podporuje nejen prvovýrobu potravin, či oblast obnovitelných zdrojů. Zprostředková nejnovější vědecké poznatky a inovace a poskytuje možnosti reagovat na problémy, s nimiž se farmáři setkávají. Zajišťuje potřebné laboratorní rozbory a další služby pro zemědělství.

Služby a produkty pro BPS

 

Podporujeme efektivnější fungování bioplynových stanic.

FermStabil

je komplex přísad do substrátů BPS, který zajišťuje udržení dynamické rovnováhy mikrobiálního systému reaktoru BPS.

  • optimalizuje proces fermentace

  • zefektivňuje výrobu bioplynu

  • šetří náklady na provoz zařízení

  • zlepšuje vlastnosti digestátu, atd.

Poradenství pro BPS

Pomáháme zvyšovat efektivitu provozu bioplynových stanic

 • poskytujeme poradenství k provozu BPS

 • provádíme rozbory substrátu, digestátu, bioplynu

 • zjišťování obsahu těžkých kovů v digestátu (fugátu, separátu)

 • o zkvalitnění parametrů digestátu pro hnojení

NitroStat

je produkt sloužící jako inhibitor nitrifikace pro zkvalitnění digestátu a pomáhá řešit problémy s aplikací digestátů v souvislosti s "nitrátovou směrnicí". Použití NitroStatu zlepšuje poměr C:N.

Pro více informaci kontaktujte nás nebo si sjednejte schůzku s naším obchodním zástupcem.

 

Služby pro agrosektor

Osiva, sadby

Hnojiva

Krmné přísady