Naše produkty a služby pomáhají k úspěchu a spokojenosti zákazníků, klientů a spotřebitelů.

Podporují využívání zdrojů, zvyšování efektivity a přidané hodnoty, zkvalitňování řízení a rozhodování, automatizaci činností. Přispívají k souladu vykonávaných činností s příslušnými předpisy a normami.

Hlavní produkty a služby v oblastech naší činnosti

Termický rozklad

Pyrolýza - zařízení pro termický rozklad odpadů a jiných materiálů na suroviny.
Labservis - laboratorní analýzy a rozbory pyrolýzních plynů, olejů a dalších látek
Semináře – obsahové zaměření na termický rozklad odpadů, využití surovin z pyrolýzy

Agrobioservis

FermStabil – přísady do substrátů v BPS pro zvýšení efektivity fermentace
Nitrostat - Inhibitor nitrifikace pro zkvalitnění digestátu a řešení nitrátové směrnice
Labservis - laboratorní rozbory substrátů, digestátů, měření obsahu bioplynu, spalin

Podpora firem

ERP, CRM – systém pro administrativu, řízení a rozhodování firem, marketing a distribuci
Účetnictví – vedení účetních a administrativních agend, personální a mzdové evidence,
Komunikace – pro úřady a instituce zajistíme reporting, výkaznictví, hlášení ...